ESP-systemet (elektronisk sladdparering) griper in i händelse av sladd genom att reglera motorkraften och bromsa hjulen individuellt till dess att föraren åter fått lastbilen på stabil kurs. ESP-systemet är otroligt effektivt vid plötsliga riktningsändringar och på att utjämna under- eller överstyrning om man felbedömt en kurva.

ESP förhindrar upp till 45 % av de olyckor som beror på felbedömning av kurvor.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 41a0ca9e-194e-8089-73e1-a2795c2cf0cb.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 41a0ca9e-194e-8089-73e1-a2795c2cf0cb.