Lastbilens aerodynamik är en av de faktorer som har störst inverkan på bränsleförbrukningen: man har räknat ut att vid ca 85 km/tim används 40 % av bränslet till att övervinna luftmotståndet.

Därför har ECOSTRALIS de mest avancerade lösningarna för att minska luftmotståndet, bland annat takspoiler och vindriktare mellan förarhytten och påhängsvagnen.
Resultatet är en genomsnittlig bränslebesparing på 6 % med toppvärden på upp till 10 % jämfört med lastbilar utan denna utrustning. När man kör mellan 85 och 90 km/tim kan man bara genom att sänka marschhastigheten med 2 km/tim spara ytterligare 2 % bränsle.