NY CURSOR 9-NATURGASMOTOR

Klassens bästa effekt

Vårt mål med NYA STRALIS NP var att skapa något helt nytt: en gaslastbil för långdistanstransporter. För detta ändamål har vi utvecklat den mest högpresterande naturgasmotorn någonsin för yrkesmässiga transporter.

Den nya CURSOR 9 Euro 6-gasmotorn med 8,7-liters slagvolym, förbättrad förbränningsprocess och optimerad vikt bjuder på den bästa bränsleeffektiviteten för långkörningar. Dess nya generation av gasinsprutningsmunstycken, bränsle-rail och kolvar har konstruerats för att leverera högsta effekt och vridmoment.
Den helt nya längsgående 3-vägskatalysatorn hjälper till att uppfylla hårda utsläppsnormer samtidigt som den ger låga bullernivåer och lämnar tillräckligt med plats för att öka bränsletankens kapacitet. ​

CTA_Kampagne_SE.png

PRESTANDA I NIVÅ MED DIESEL

CURSOR 9 är den första gasmotor i sitt slag som levererar effekt och vridmoment som ligger i nivå med eller högre än vad dieselmotorer i samma storlek ger. CURSOR 9 slår alla rekord i sin kategori med:
• 18 % mer effekt än de direkta konkurrenterna
• klassens bästa effekttäthet
• liksom klassens bästa vikt/effekt-förhållande.

Den nya funktionen ”silent mode 72 dB(A)” gör denna motor perfekt att använda i städer och vid nattliga leveranser.
Oljebytesintervallet har utökats till 75 000 km och vissa gaskomponenter har förändrats för att minimera underhållskostnaderna. 

CTA_Kampagne_SE.png​​​

LÅG CO2 OCH EXTRA LÅGA LUFTFÖRORENINGAR

Det centrifugala blow-by-filtret säkerställer bestående och effektiv oljeseparation och garanterar ultralåga partikelutsläpp och kräver inget partikelfilter på avgassystemet.