​Iveco Tehnički servisi: E.A.SY. platforma za dijagnozu

​Iveco je dizajnirao novu platformu za dijagnozu koja je dovela do svojstvene evolucije proizvoda i koja omogućava brzo i precizno identifikovanje problema, što servisima omogućava njihovo brže rešavanje.

Ova jedinica se zove E.A.SY. (Electronic Advanced System - elektronski napredni sistem ) i upravo taj sistem pojednostavljuje dijagnosticiranje od strane različitih elektronskih kontrolnih jedinica koje postoje na vozilima uz pomoć ECI, modula za komunikaciju i specijalnog personalnog kompjutera.

Softver E.A.SY. platforme pruža jedinstveni intuitivni interfejs, preko kog je moguće konsultovati vodič za popravke koji je sortiran po simptomima.

ECI modul garantuje komunikaciju sa trenutno postojećim i budućim kontrolnim jedinicama.

Zahvaljujući saradnji sa Teleservices-ima i svim ostalim Iveco sistemima podrške na koje je moguće povezati ovaj uređaj, E.A.S.Y predstavlja srce uređaja Iveco Advanced Diagnosis (Iveco napredna dijagnostika) i predstavlja ulazni ključ u radionicu budućnosti.

NAPREDNA DIJAGNOSTIKA:

IVECO SERVISE UVODI U BUDUĆNOST

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a5b1729e-c9cb-8089-37b2-cec2b67840c9.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a5b1729e-c9cb-8089-37b2-cec2b67840c9.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a5b1729e-c9cb-8089-37b2-cec2b67840c9.