Iveco Servis je sa Vama na svakom kilometru koji prelazite, sa svojom stručnošću, znanjem i posvećenošću.
Mi znamo da je za Vas putovanje posao i da on mora biti sproveden sa maksimalnim spokojstvom i poverenjem koje potiče od toga što znate da možete dobiti svu neophodnu pomoć i bilo kom trenutku i najkraćem mogućem vremenskom roku.

Obevezujući se, sami, da poštujemo Iveco načela servisa, garantujemo Vaše potpuno zadovoljstvo.

Možemo se pohvaliti mrežom od 11 dilera sa skladištima rezervnih delova i 18 autorizovanih servisa širom cele balkanske regije.

www.origin.iveco.com
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ef6bea9e-e9a4-8089-73e1-ac2630da6e91.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ef6bea9e-e9a4-8089-73e1-ac2630da6e91.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ef6bea9e-e9a4-8089-73e1-ac2630da6e91.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ef6bea9e-e9a4-8089-73e1-ac2630da6e91.