Blue&Me™ Fleet Standard je napravljen da ispuni zakonske okvire i da se izbegnu kazne, takodje nudi sledeće funkcije:
  • bezžično hands-free komplet za povezivanje na audio sistem vozila kako bi se obezbedila maksimalna sigurnost, bez ometanja, u vožnji,
  • daljinsko preuzimanje podataka sa tahogarfa sa memorije tahografa na udaljenu lokaciju (sedište kompanije) čime se eliminiše potreba za zaustavljanjem vozila i administrativnu obradu.
  • “Assistance Non – Stop” za jednostavno kontaktiranje Iveco operativnog centra za pomoć klijnetima na drumu u slučaju kvara. Sistem šalje sve relevantne podatke, odmah omogućujući lociranej vozila i dijagnosticiranje problema.