Blue&Me™ Fleet Advanced je tako dizajniran da olakša svakodnevne operacije upravljanja flotom vozila. Pored funkcija paketa Blue&Me™ Fleet Standard, Blue&Me™ Fleet Advanced takodje nudi i sledeće funkcije:
  • “Track and Trace” za odredjivanje pozicije vozila u stvarnom vremenu,
  • Upravljanje vremenom vozača u smislu praćenja sati rada i odmora vozača,
  • “Trip, fuel & driver identity management” za prenos važnih informacija o vozaču, vozilu i samoj ruti,
  • Integracija sa administartivnim centrom za obradu svih prikupljenih podataka i njihovu integraciju sa programima za planiranje logistike.
Blue&Me™ Fleet Advanced omogućava iskorišćenje svih prednosti interakcije sedišta kompanije sa njenim vozilima i predstavlja moderan, siguran I efikasan način upravljanja flotom vozila.