Sistem koji upozorava da je došlo do prelaska u drugu traku (LDWS) daje zvučni signal kada vozilo pređe liniju koja razdvaja trake, a da pritom nije uključen nijedan od pokazivača pravca za skretanje. Ovaj sistem je veoma efikasan za sprečavanje nesreća do kojih moglo doći usled nepažnje vozača.