Kod poslova distribucije, prevoz se vrši na srednjim prugama, kao i u gradskim uslovima. Ova vrsta prevoza se karakteriše velikim brojem utovara i istovara gde vozač često mora da izlazi i da ulazi u kabinu. Stralis ispunjava 3 glavna kriterijuma za ovaj tip misije:
  • pogonski sklopovi su optimizovani za nisku potrošnju i veoma su fleksibilni,
  • upravljivost vozila,
  • i lak ulazak i izlazak iz kabine.
Za sve poslove distribucije najpodesnije konfiguracije Stralis-a su:
  • AD šasija sa kabinom (Active Day) za dnevne poslove i AT (Active Time), za međuregionalni transport sa povremenim stajanjima u toku noći;
  • EEV motori (bolje, čistije od Euro 5) sa snagama od 310 do 360 KS, za gradsku distribuciju ili od 420 do 480KS za regionalni transport, sa najdužim intervalima održavanja u svojoj kategoriji (na svakih 150,000 km);
  • verzija šasije sa kabinom 4x2 i 6x2 (190 S … FP-D ili 260 S … Y/FP-D...Y/FS-D) sa podižućom i upravljivom trećom osovinom koja obezbeđuje maksimalnu upravljivost.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3ea4d59e-29b8-8089-37b2-cfc760d4c2ab.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3ea4d59e-29b8-8089-37b2-cfc760d4c2ab.