Stralis nudi tehnološki izvrstan EuroTronic automatizovan menjač, kojim se upravlja pomoću tri dugemeta na instrument tabli, i mogućnošću promene stepena prenosa ručicom na desnoj strani upravljača.
Prednosti su veoma upečatljive: manja masa za 50 - 60 kg u odnosu na manuelni menjač, manje dimenzije i manji broj vazdušnih i električnih priključaka. Manji broj sinhronoa omogućava da promena stepena prenosa bude brža i preciznija: sistem ne dozvoljava pogrešnu promenu stepena prenosa i štiti motor od prevelikog opterećenja.
EuroTronic menjač se može koristiti u punom ili poluautomatskom režimu rada. Automatska promena stepena prenosa se vrši nakon proračuna opterećenja, uslova za vožnju i stila vožnje: zahvaljujući tome optimizirane su performanse vozila, potrošnja goriva i komfor. Za manevrisanje pri malim brzinama postoji poseban režim rada koji daje veću kontrolu nad vozilom (pri hodu napred i unazad) kada je to potrebno, npr. pristup utovarno/istovarnoj rampi isl. Ovo se postiže elektronskim povećanjem hoda pedale gasa za 70%. Aktivacija spojnice je osetljivija i vozač je može kontrolisati položajem pedale gasa.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: bb5b1a9f-f973-8089-73e1-a88eb611fbfb.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: bb5b1a9f-f973-8089-73e1-a88eb611fbfb.