Sistem upozorenja prelaska u drugu traku (preko linije) uključuje zvučno upozorenje ukoliko slučajno izađete iz vaše trake i pređete preko linije koja je nacrtana na putu, a da pritom niste uključili pokazivač skretanja.
LDWS je izuzetno efikasan u sprečavanju nesreća do kojih dolazi ukoliko dođe do pada koncentracije ili pospanosti vozača (smanjuje ih za oko 50%).
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e01cac9e-8978-8089-73e1-af0ea6dfd534.