FYRA PELARE, EN MISSION.

IVECO BUS utvecklar, tillverkar och marknadsför effektiva och innovativa transportfordon runt om i världen som bygger på fyra kärnvärden. Våra kärnvärden bygger på fyra grundläggande hörnstenar som tillsammans garanterar en betydande konkurrensfördel och en perfekt balans i fråga om kvalitet, komfort, design och driftmässig lönsamhet.

EN HELT NY VÄRLD AV INNOVATION, PRESTANDA OCH SÄKERHET. DÄR TEKNISK EXCELLENS ALLTID GÅR HAND I HAND MED EN ÄKTA OMSORG OM MÄNNISKOR OCH MILJÖN. MED TVÅ ORD, IVECO BUS.