TOTAL ÄGANDEKOSTNAD

Försäljningspriset berättar bara en del av historien.

Hur mycket kostar en buss? Det stämmer att du betalar försäljningspriset. Men hur är det med underhålls- och bränslekostnaderna? Det är därför som vi när vi talar om kostnad menar total ägandekostnad (TCO): det enda riktiga måttet på en sund investering.

Total ägandekostnad utgörs av många komponenter:

+ försäljningspris
+ kapitalkostnad
+ underhålls- och reparationskostnader
+ bränsle- och ureaförbrukning
+ restvärde och övriga kostnader som förarlön, försäkringar, skatter och vägtullar o.s.v.

Vi är alltid starkt engagerade i att optimera de flesta av dessa komponenter under fordonets hela livstid.

Resultatet? En högre tillfredsställelse vad gäller globala besparingar och högre andrahandsvärde för alla våra kunder.