HÅLLBARHET

​Som ett ledande varumärke för kollektivtransportfordon är IVECO BUS en stark förespråkare för hållbarhet.

IVECO BUS uttrycker sitt åtagande för hållbar utveckling på många sätt: från att främja ökningen av hållbara transporter till att minska miljöpåverkningarna till följd av tillverkningsprocesserna; från att ta initiativ som inbegriper försäljningsnätet till sådana som gynnar lokalsamhällena.

Om fler människor utnyttjar kollektivtrafiken betyder det mindre buller och mindre CO2-utsläpp per person, för en behaglig och hållbar framtid. En viktig strategi för IVECO BUS är att minska fordons påverkan på miljö och samhälle under hela deras livscykel. För att uppnå detta mål är företagets forskningsverksamheter fokuserade på utvecklingen av innovativa lösningar som minskar utsläpp av föroreningar och buller samtidigt som de ökar produktens återvinningsbarhet. Genom den effektiva användningen av naturresurser, särskilt med avseende på det rationella utnyttjandet av vatten- och energiresurser, minimeringen av avfallet från produktionen och dess effektiva hantering, strävar IVECO BUS för att ytterligare minska effekterna av sin utveckling och sina tillverkningsprocesser.

För att utveckla processer och produkter med mindre miljöpåverkan och upprätthålla de högsta spetskompetensnivåerna inom tillverkningen följer IVECO BUS principerna inom World Class Manufacturing, den innovativa japanska metodiken som bygger på ett koncept om ständig förbättring. Sedan 2007 har IVECO BUS drivit sina produktionsanläggningar enligt World Class Manufacturing.

Att läsa mer om hållbarhet, klicka här.