BÆREKRAFTIGHET

Som et ledende navn blant offentlige transportkjøretøyer, er IVECO BUS en fanebærer for bærekraftighet.

IVECO BUS uttrykker sitt engasjement for bærekraftig utvikling på flere måter: fra sin innsats for stadig mer bærekraftig mobilitet, til reduksjon av miljøskadene som forårsakes av produksjonsprosessen; fra initiativer som involverer salgsnettverket, til de som gagner lokalsamfunnene.

Flere som bruker offentlig transport betyr mindre mindre støy og lavere CO2-utslipp per person, og en komfortabel og bærekraftig fremtid. Å redusere kjøretøyenes miljømessige og sosiale innvirkning gjennom hele livssyklusen er en nøkkelstrategi for IVECO BUS. For å nå dette målet er selskapets forskning rettet mot utvikling av innovative løsninger for å redusere forurensning og støyutslipp, samtidig som gjenvinnbarheten økes. Gjennom effektiv bruk av naturressurser, med spesielt fokus på god utnyttelse av vann og energi, minimeringen av avfallsproduksjon, og med en effektiv ledelse, jobber IVECO BUS for å redusere utviklings- og produksjonsprosessens innvirkning på miljøet.

For å utvikle prosesser og produkter med lavere innvirkning på miljøet, og for å holde produksjonskvaliteten på høyeste nivå, følger IVECO BUS WCM-programmets (World Class Manufacturing) prinsipper; en innovativ japansk metode basert på ideen om kontinuerlig forbedring. Siden 2007 har IVECO BUS drevet alle sine produksjonsanlegg i henhold til WCM-prinsippene.

For å lese mer om bærekraftighet, klikk her.