​IVECO BUS.

YOUR PARTNER FOR SUSTAINABLE TRANSPORT.​

ALTERNATIV FREMDRIFT

EFFEKTIV KOLLEKTIVTRANSPORT ER BÆREKRAFTIG.

Alternativ energibruk er blitt en realitet for IVECO BUS.

Takket være et bredt spekter av kjøretøy for alternative fremdrift er IVECO BUS en sterk støttespiller for bærekraft og en ledende leverandør i denne sektoren.

NATURGASS

I løpet av de siste 20 årene har IVECO BUS utviklet CNG som et godt alternativt drivstoff til fossil olje. Busser med naturgass-motorer er stillere og uten partikkelutslipp.

Lederskapet til IVECO BUS når det gjelder naturgass-motorer er manifestert med global tilstedeværelse: 
+ I Europa med mer enn 5.500 i daglig drift
+ Utenfor Europa med mer enn 300 kjøretøy som opererer i Baku, Azerbaijan 
+ I kina med 1.400 lokalproduserte busser med IVECO CNG-motorer i drift i Beijing og Shanghai 

HYBRID

Den hybride drivlinjen er også en viktig del av IVECO BUS sin strategi for å dekke alle behov for bærekraftig mobilitet:

+ Mindre utslipp og mindre støy 
+ Nytt hybrid bussprogram: Urbanway og BRT Crealis, begge tilgjengelig som 12 og 18 meters
+ Økt produktivitet 

ELEKTRISK

Som en ledende leverandør av alternative fremdrift har IVECO BUS utvidet kjøretøyprogrammet med en helelektrisk Daily minibuss: Et miljøvennlig og stille kjøretøy uten lokale utslipp, perfekt for persontransport i bysentrene.

I løpet av de neste få årene vil IVECO BUS aktivt fortsette sin forskning og utvikling med et mål om å styrke stillingen når det gjelder alternativ energibruk og samtidig opprettholde et høyt nivå på alle plan.