TOTAL EIERSKAPSKOSTNAD

Hvor mye koster en buss? Du betaler salgsprisen, det er riktig. Men hva med vedlikeholds- og drivstoffkostnader? Det er dette vi mener når vi snakker om total eierskapskostnad (TCO): den eneste måleenheten for en god investering.

TCO: EN NÆRMERE TITT.
Den totale eierskapskostnaden består av mange elementer:

- salgspris
- kapitalkostnad
- vedlikeholds- og reparasjonskostnader
- forbruk av drivstoff og urea
- restverdi og andre kostnader, som lønn til sjåfør, forsikring, skatter, avgifter, osv. 

Vi jobber alltid for å optimere disse elementene gjennom hele kjøretøyets livssyklus.

Resultatet? Høyere tilfredshet i form av globale besparelser, og en høyere videresalgsverdi for alle våre kunder.