​​მოდელების მრავალფეროვნება

ახალი DAILY, ორი გამოკვეთილი, ერთმანეთისგან განსხვავებული არქიტექტურით, ორი განსხვავებული თვლების ბაზით ვენებისთვის და შასიზე დამონტაჟებული კაბინებისთვის, ყველაზე მრავალმხრივი ავტომობილია მის კლასში.

​​​მოდელების ახალი რიგი მოიცავს შასიზე დამონაჟებულ კაბინიან მოდელებს, ორკაბინიან მოდლებს (ე.წ „ქრუ-ქებს“, ინგლ. crew cab), ტექნიკურ შასის (chassis cowls) , ვენებს, ნახევრად შემინულ ვენებს (semi-windowed vans) და მინი-ავტობუსებს. შასიზე დამონტაჟებული კაბინიანი მოდელების ბრუტო-წონები მერყეობს 3.5-დან 7 ტონამდე, თვლებს შორის მანძილებით 3000-დან 4750 მმ-მდე და კორპუსის სიგრძით 6190 მმ-მდე.

ვენების ბრუტო-წონა მერყეობს 3.5-დან 7 ტ-მდე, ტვირთამწეობა: 9-19.6 მ3-მდე. ვენებში ხელმისაწვდომია სიმაღლის სამი ვარიანტი: 1545, 1900 და 2100 მმ, რაც საშუალებას აძლევს მაღალ ადამიანს თავისუფლად დაგდეს და იმოძრაოს სა​ტვირთო განყოფილებაში.

მოდელების სიგრძე მოცემულია 5560-დან 7500 მმ-მდე ფარგლებში და თვლებს შორის მანძილი - 3000-დან 4100 მმ-მდე.​

​​