ბუნებით ძლიერი

​​თქვენი ახალი DAILY, სრულიად ახალი DAILY გახლავთ: ბუნებით ძლიერი, დაუჯერებლად მსუბუქი, ადვილი და ექსპლოატაციისას - კომფორტული. ახალი კონსტრუქცია (არქიტექტურა) მანქანის ოპტიმალურ მოცულობას განაპირობებს. ღერძებს შორის ახალი მანძილი, მანქანას განსხვავებულ დინამიკას სძენს. დაკიდების ახალი სისტემა აძლიერებს მანქანის სამუშაო თვისებებს და ხაზს უსვამს მის ძლიერ კონსტრუქციას.

​​ბიზნესზე ორიენტირებული ავტომობილი რომელსაც დიდი მოცულობები, უფრო ადვილად მისადგომი პლატფორმა და საწვავის უფრო დაბალი მოხმარება აქვს. ახალი DAILY-ის დიზაინი მთლიანად შეიცვალა, რათა დაეკმაყოფილებინა მსუბუქი კომერციული მანქანის ყველა საჭიროება - ახალი კონცეფცია, ახალი მანქანა, DAILY-ის ავტომობილების ახალი თაობა.

დაუკავშირდით თქვენს დილერს, თქვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომი სამოდელო რიგის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.​​​​