მუშაობის ეფექტურობა

​​​ახალი DAILY გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ქმედუნარიანობას. უკანა ამძრავი უზრუნველყოფს წევას და გაქანებას ძრავის ამუშავებისთანავე.

​​​ახალი DAILY ერთადერთი ავტომანქანაა, რომელიც იყენებს სამრეწველო ტიპის ძრავებს, რომლებიც მორგებულია მძიმე დატვირთვაზე და შეუძლიათ მაქსიმალური ეფექტურობის შენარჩუნება გრძელ დისტანციაზე.

გადაცემათა კოლოფში შემოთავაზებულია გადაცემის 6-სიჩქარიანი, ხელით სამართავი (მექანიკური) ვერსია.
ახალი DAILY-ს ასევე გააჩნია რამდენიმე მნიშვნელოვანი თავისებურება საწვავის წვის ხარჯის შ​ემცირების თვალსაზრისით, როგორიცაა, მაგალითად, EcoSwitch, რომელსაც მძღოლი თავად ააქტიურებს, მძღოლი ოპტიმალური მაბრუნი მომენტის დასარეგულირებლად, და EcoMac-ი​ - ჰაერის გაგრილების „ჭკვიანი“ სისტემა, რომელიც კიდევ უფრო ამცირებს საწვავის წვას, წინა მოდელთან შედარებით.​