​​​ინტერიერის სტილი

იმისათვის, რომ მგზავრს გაუდვილდეს ჩაჯდომა ტრანსპორტში, მგზავრის მხარეს სავარძლის ქვეშ მიმაგრებულია სპეციალური სახელური OPT 2613-თან კომბინაციაში „2 ადგილიანი სავარძელი ორწერტილიანი უსაფრთხოების ღვედი“ და OPT 4204 „2 ადგილიანი სავარძელი სამწერტილიანი უსაფრთხოების ღვედი“.

სპეციალური ღილაკის პანელი

  • 1. ცენტრალური დიფერენციალის ჩამკეტი (ბლოკირება)
  • 2. უკანა დიფერენციალის ჩამკეტი (ბლოკირება)
  • 3. წინა დიფერენციალის ჩამკეტი (ბლოკირება)
  • 4. ძალამრთმევი მექანიზმი, PTO​​