​​​სატვირთო ავტომანქანა IVECO Z-TRUCK​

 ​

​ ​

ეს სატვირთო ავტომანქანა, რომელიც ნულოვანი ზემოქმედების კონცეფციას ეფუძნება, წარმოადგებს ეკოლოგიურად სუფთა ელექტროენერგიასა და დიდ მანძილზე ავტონომიურ მართვის სისტემაზე გადასვლის მაგალითს.

IVECO Z TRUCK-ი ამსხვრევს ყველა ჩარჩოს და წარმოადგენს ნულოვანი ზემოქმედების კონცეფციის ავტომანქანას სრულიად მყარი სატრანსპორტო სისტემისთვის:

​ ​

​​​bullet_point ნულოვანი გამონაბოლქვი - საწვავის ეკონომია, გაძლიერებული აეროდინამიკა, თბოუტილიზაცია, ოპტიმიზირებული გათხევადებული ბუნებრივი აირის ტენოლოგია ბიომეთანის გამოყენებით და, პრაქტიკულად, CO2​-ის ნულოვანი გამონაბოლქვი.
bullet_point ავტოსაგზაო შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებლი აქტიური და პრევენციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ​და თითქმის სრულად ავტომატიზირებული მართვით.
bullet_point ​​ნულოვანი დაძაბულობა და ნულოვანი დროის კარგვა მძღოლზე ორიენტირებული დიზაინის წყალობით, სადაც კაბინა თავისუფალია ტრადიციული ჩარჩოებისგან და შესაძლებელია მისი კონფიგურაცია დღის სხვადასხვა აქტივობების შესაბამისად (მართვა, ავტომატური მართვა, საოფისე საქმიანობა, დასვენება) მძღოლის შრომისნაყოფიერებისა და კომფორტის ამაღლების მიზნით.

 ​