​NY STRALIS NP

For din forretning, for vores planet

NY STRALIS NP er det første gaskøretøj konstrueret til langturstransport.
NY STRALIS NP er udstyret med en 46​0 hk motor og har samme nyttelast som en tilsvarende diesellastbil. Med en rækkevidde på op til 1.500 km, kan den køre fra Madrid til Frankfurt uden at tanke på vejen.

Ny STRALIS NP er fuldt på højde med en diesellastbil, hvad angår ydeevne, nyttelast og alsidighed, og den garanterer de samme eller bedre totale ejeromkostninger (TCO). Ved langdistancekørsel med 120.000 km/år er det (alt efter brændstofprisen) et oplagt valg og giver betydelige ekstra besparelser.

STRALIS NP betyder at have fred i sindet over for de bebudede mere restriktive forskrifter, som vil begrænse dieselkøretøjernes adgang til bycentre og visse alpine korridorer. STRALIS NP er en god mulighed, efterhånden som efterspørgslen efter renere køretøjer vinder frem overalt i Europa – fra de store detailhandelskæder til energisektoren, fra bilindustrien til levnedsmiddelindustrien.

På baggrund af 25 års kontinuerlig forbedring maksimerer IVECO NATURAL POWER miljøfordelene ved en naturgaslastbil. Naturgas er det mest miljøvenlige brændstof til forbrændingsmotorer og giver betydelige miljømæssige fordele:
• det forbedrer den lokale luftkvalitet og eliminerer næsten de forurenende stoffer (-70% NOx,-99% partikler, -90% NMHC i forhold til EURO 6-grænseværdierne)
• det dæmper den globale opvarmning ved en betydelig reduktion af CO2-emissionerne (omkring -15% sammenlignet med tilsvarende dieselmotor, og op til -95% med biometan)
• og det kan give en dramatisk reduktion af støjforureningen i bycentre og under natlige leverancer.

Dette er grunden til at de europæiske myndigheder støtter en hurtig udvikling af gasdistributionsnettet frem til år 2025, hvor den maksimale afstand mellem tankstationerne skal være reduceret til 150 kilometer for CNG og 400 kilometer for LNG.
​​CTA_Kampagne.png