Alle Stralis-modeller fås med forskellige typer aksler alt efter anvendelse. De adskiller sig ved konstruktion, maksimalt akseltryk og, for bagakslernes vedkommende, ved bagtøjsudvekslingen.
  • foraksler med tilladt akseltryk op til 8.000 kg. I specielle forhåndsgodkendte tilfælde dog op til 8600 kg
  • driveaksler med enkeltreduktion med forskellige differentialespærrer som standard og maksimale tilladte akseltryk op til 13.000 kg.
  • Stort udvalg i bagtøjsudvekslinger fra 2.64 til 5.29
  • Udbuddet fuldendes med et udvalg af tredjeaksler (faste eller løftbare og styrbare) for eller bag drivakslen, med enkelthjul eller tvillinghjul.