Kørestilen er ekstremt vigtig, da det er en af de faktorer, der har størst indvirkning på lastbilens effektivitet. En korrekt kørestil kan give en besparelse på op til 12% af brændstofforbruget. Det er en variabel, som man let kan forbedre ved at involvere de chauffører, som er mindre opmærksomme på brændstofforbruget, i målrettede træningskurser.

ECOSTRALIS tilbyder ejere og chauffører mulighed for at deltage i Ivecos træningskurser i økonomikørsel. Der er tale om konkrete kurser, der forbedrer dine kørefærdigheder og uddyber din viden om lastbilen. Men vigtigst af alt, giver de dig en avanceret forståelse af, hvordan du kan forbedre din kørestil for at spare brændstof.

Kurserne afholdes normalt hos Iveco, men kan efter aftale arrangeres i din virksomhed. Undervisningen bliver altid udført af professionelle chauffører, så deltagerne ikke kun modtager viden om lastbilen, men også praktiske råd og vejledning i, hvordan de skal tackle forskellige køresituationer.

ECOSTRALIS er desuden understøttet af et nyt flådestyringssystem, Blue&Me™ Fleet, som konstant overvåger præstationerne hos alle flådens lastbiler og identificerer eventuelle problemer som fx. for højt brændstofforbrug. Systemet er tilvalg og inkluderer en fast månedligt betaling afhængigt af det ønskede informationsniveau.
Blue&Me™ Fleet kan bruges til at identificere de chauffører, der har et højt brændstofforbrug.