VINTEREN ER PÅ VEJ.
ER DU KLAR TIL AT HAMLE OP MED DET KOLDE VEJR?

VINTEREN ER PÅ VEJ.

ER DU KLAR TIL AT HAMLE OP MED DET KOLDE VEJ PÅ BEDSTE MÅDE MED DINE S-WAY OG STRALIS LASTBILER?Husk at tjekke afsnittet “Hvert år før vinter” i din instruktions- og vedligeholdelseshåndbog og vær særlig opmærksom på ekstra varmeapparater, batterier og filtre.