​VYHODNOCOVÁNÍ STYLU JÍZDY

​Systém zpracovává data získaná z motoru vozu a GPS prostřednictvím vyspělého algoritmu (vyvinutého společností IVECO), který vyhodnocujevýkonnost řidiče z hlediska úspory paliva.

Hodnocení se zakládá na souboru ukazatelů uspořádaných do tří-úrovňového stromového systému, který zohledňuje obtížnost daného úkolu.


Objevte více