​Diagnostická platforma E.A.SY.

​Z důvodu rychlé a spolehlivé identifikace každého problému a rychlého odstranění problému na servisu vytvořila společnost Iveco novou diagnostickou platformu, která reaguje na vývoj produktů.

Jmenuje se E.A.SY. (pokročilý elektronický systém) a jedná se o systém, který umožňuje jednoduchou diagnostiku různých elektronických řídicích jednotek ve vozidle prostřednictvím komunikačního modulu (ECI) a speciálního osobního počítače.
Software pro platformu E.A.SY. je samostatné intuitivní rozhraní, prostřednictvím kterého je možné procházet příručku pro opravy organizovanou podle příznaků.
Modul ECI garantuje komunikaci se všemi stávajícími i budoucími řídicími jednotkami Iveco.

Díky interakci s Teleservices a veškerou další podporou Iveco, kam je možné tento systém ihned připojit, je E.A.SY. srdcem pokročilé diagnostiky Iveco, což je klíč k budoucnosti servisů.

POKROČILÁ DIAGNOSTIKA:

IVECO PŘIVÁDÍ SERVIS DO BUDOUCNOSTI

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 93e5739e-297c-8089-73e1-a724692b30d8.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 93e5739e-297c-8089-73e1-a724692b30d8.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 93e5739e-297c-8089-73e1-a724692b30d8.