Newsletter

Správné připojení odporu sloupku chladničky.
Děkujeme. Zpět