​​ความยั่งยืนและนวัตกรรม​

Iveco มีความตั้งใจที่จะตอบสนองต่อความต้องการของการขนส่งในปัจจุบันโดยไม่กระทบกับการขนส่งในอนาคต ด้วยการจัดหาสินค้าและบริการที่มองการณ์ไกลถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต

ความใส่ใจในนวัตกรรมที่แน่วแน่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้แน่ใจได้ว่า Iveco ยังคงเป็นผู้นำในการผลิตรถลากแบบใช้ก๊าซธรรมชาติและแบบพลังงานทางเลือก

Iveco ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับรถที่ผลิต และศึกษาการใช้ระบบพวงมาลัยเสริมกำลังรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้งาน​