Urdzhar to Karamay

7th stage

Urdzhar to Karamay

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​排​名​车手车辆时间​​​​​​​排名变动​
​1.SotnikovKamaz 01:06:26​ -
​2.Shibalov​Kamaz 01:06:53​ 00:00:27
​3.MardeevKamaz 01:07:39​ 00:01:13
4.​Nikolaev​Kamaz
01:07:57​
00:01:31​​
​5.Kol​omy Tatra 01:09:00 00:02:34
​6.VishneuskiMAZ 01:09:18 00:02:52
​7.VasilevskiMAZ 01:09:23 00:02:57
9. Ardavicius IVECO Powerstar 01:11:28 00:05:02
10. De Rooy IVECO Powerstar 01:11:35 00:05:09
​11.Van Genugten IVECO Trakker 01:17:11 00:10:45
​​​​​​​​​​​​