Semey to Urdzhar

6th stage

Semey to Urdzhar

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​排​名​​​车手​车辆​时间​​​​​​​​​排名变动​​​​​​​​
​1.NikolaevKamaz 03:38:38 -
​2.KolomyTatra 03:39:17​ 00:00:39
​3.SotnikovKamaz 03:43:51 00:05:13
4.​MardeevKamaz
03:44:29
00:05:51
​5. Ardavicius IVECO Powerstar 03:44:33 00:05:55
​6.ShibalovKamaz 03:45:15 00:06:37
​7.VishneuskiMAZ 03:50:17 00:11:39
8. De Rooy IVECO Powerstar 04:04:47 00:26:09
​9.​LopraisTatra 04:15:59 00:37:21
11.​ Van Genugten IVECO Trakker
04:37:24
00:58:46
​​​​​​​​​​​​