KAROSS

Du kan alltid uppnå den bästa kvaliteten med IVECO BUS karossdelar!

IVECO BUS har infört en rad noggranna tester i sina standardbedömningsprocedurer för material för att fastställa: hur de reagerar på påfrestning, komponenternas motståndskraft, estetiskt utseende osv.

Tester utförda på IVECO BUS originalstötfångare:

  • Gjutning av värmehärdande plast.
  • Materialspecifikationer (densitet, elastiskt beteende, motstånd).
  • Beständighet mot kemikalier, repor och accelererad åldringssimulering.
  • Beständighet mot laster, slitage, stötar och vibrationer.
  • Förbränningshastighet.
  • Åtdragning av bultar och fästen.
  • Delens estetiska kvalitet.

Bortsett från material och tillverkning är originalkarossdelar perfekt kompatibla med ditt fordon och kan enkelt installeras i motsats till delar av sämre kvalitet.

PRODUKTFÖRDELAR:

  • Besparingar på grund av att delar byts ut mindre ofta
  • Fordonet har kortare driftstoppsperioder
  • Optimerad säkerhet med mer motståndskraftiga delar

Professionellt råd:

Vid högtryckstvätt är det lämpligt att hålla munstycket 20 cm från fordonet. Under fordonet finns det risk för att strålen skadar de mest känsliga delarna (plast, målade eller kromade delar).

VISSTE DU ATT?

IVECO BUS testar sina stötfångare på fabriken under verkliga förhållanden för att få tillförlitlig information om de installerade komponenternas uppförande. De flesta av våra IVECO BUS-delar är patenterade.

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE