Mail alert

W celu zapisania się na listę mailingową zarezerwowaną dla dziennikarzy, umożliwiającą otrzymywanie powiadomień za każdym razem, gdy publikowana jest nowa wiadomość, wypełnij poniższy formularz.POUCZENIE ZGODNIE Z ROZP. Z MOCĄ USTAWY NR 196/2003.
CEL I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Udostępnione przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji poprzednio wskazanej i dowolnie przez Państwa wybranej usługi (odtąd zwanej "Usługą"), jak również w celu umożliwienia firmie Fiat Group Automobiles przeprowadzania badań związanych z uzyskaniem przez Państwa tejże usługi. Dane będą przechowywane i przetwarzane w formie drukowanej, zautomatyzowanej i telematycznej, zwłaszcza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (za pomocą rozmów telefonicznych, również automatycznych, wiadomości sms, mms itp.) oraz faksu.
Udostępnione przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji poprzednio wskazanej i dowolnie przez Państwa wybranej usługi (odtąd zwanej "Usługą"), jak również w celu umożliwienia firmie Fiat Group Automobiles przeprowadzania badań związanych z uzyskaniem przez Państwa tejże usługi. Dane będą przechowywane i przetwarzane w formie drukowanej, zautomatyzowanej i telematycznej, zwłaszcza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (za pomocą rozmów telefonicznych, również automatycznych, wiadomości sms, mms itp.) oraz faksu.
Udostępnione przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji poprzednio wskazanej i dowolnie przez Państwa wybranej usługi (odtąd zwanej "Usługą"), jak również w celu umożliwienia firmie Fiat Group Automobiles przeprowadzania badań związanych z uzyskaniem przez Państwa tejże usługi. Dane będą przechowywane i przetwarzane w formie drukowanej, zautomatyzowanej i telematycznej, zwłaszcza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (za pomocą rozmów telefonicznych, również automatycznych, wiadomości sms, mms itp.) oraz faksu.
Udostępnione przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji poprzednio wskazanej i dowolnie przez Państwa wybranej usługi (odtąd zwanej "Usługą"), jak również w celu umożliwienia firmie Fiat Group Automobiles przeprowadzania badań związanych z uzyskaniem przez Państwa tejże usługi. Dane będą przechowywane i przetwarzane w formie drukowanej, zautomatyzowanej i telematycznej, zwłaszcza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (za pomocą rozmów telefonicznych, również automatycznych, wiadomości sms, mms itp.) oraz faksu. KONSEKWENCJE EWENTUALNEGO NIEUDOSTĘPNIENIA DANYCH

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.