DAILY LINE

PROSTORNÁ, VŠESTRANNÁ, EFEKTIVNÍ

Daily Line je ideální pro meziměstskou dopravu a služby, má nejlepší kapacitu ve své kategorii a pomáhá při snižování nákladů na provoz, přičemž nabízí konfi gurace, které dokáží vyhovět jakýmkoli potřebám.

+ 3 délky a různé druhy dveří (manuální, elektrické nebo posuvné dveře)

+ Různé rozvržení sedadel: od 15 do 22 cestujících, a to bez hledání kompromisu mezi vlastnostmi a kapacitou přepravy

+ Nová instalace sedadel na kolejnicích a nové potahové látky

+ Volitelná zadní plošina s rampou pro invalidní vozíky a rychloupínací sedadla v několika posledních řadách pro usnadnění přístupu cestujícím se sníženou pohyblivostí

+ Řada osazení s možností přidat tabuli zobrazující destinaci, předběžné instalace jízdenkových automatů a tlačítek pro zastávky na znamení, to vše opět na základě požadavků zákazníka

Technické listy

Typologie
Model
Technický list