​TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

​Jako přední výrobce vozidel hromadné dopravy zastává IVECO BUS linii trvale udržitelného rozvoje.

IVECO BUS vyjadřuje své odhodlání dosáhnout udržitelného rozvoje různými způsoby: od podpory trvale udržitelné mobility​
po snížení dopadů na životní prostředí v důsledku výrobních procesů; od iniciativ týkajících se prodejních sítí
po iniciativy prospívající místnímu rozvoji. Přínosem je zvýšení počtu lidí, kteří využívají prostředků veřejné dopravy, méně hluku
a nižší emise CO2. To vše pro pohodlnou a udržitelnou budoucnost.

Snížení negativního dopadu vozidel na životní prostředí během celé jejich životnosti je pro IVECO BUS klíčovou strategií. Aby společnost tohoto cíle dosáhla, zaměřuje svou výzkumnou činnost na vývoj inovativních řešení. Ta směřují ke snižování znečištění a hluku a zvyšování recyklovatelnosti výrobku. IVECO BUS se snaží stále snižovat negativní dopad vývoje a výrobního procesu. Základem je efektivní využívání přírodních zdrojů s důrazem zejména na racionální využití zdrojů vody a energie, minimalizaci produkce odpadu a na jeho efektivní zpracování.

IVECO BUS se řídí principy World Class Manufacturing – inovativní japonské metodologie, která vychází z filozofie nepřetržitého zdokonalování, díky níž je schopna vyvíjet výrobní postupy a produkty s nižším dopadem na životní prostředí
a přitom udržet nejvyšší úroveň kvality výroby. Od roku 2007 zavedl IVECO BUS procesy WCM ve všech svých výrobních závodech.