TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

CTẦM NHÌN

Dẫn đầu về lợi thế cạnh tranh, cung cấp các giá trị đích thực cho sự thành công của khách hàng.

SỨ MỆNH

Cung cấp các giải pháp tối ưu cho ngành vận tải, dựa trên những giá trị vượt trội của Iveco mang đến cho đối tác trên toàn cầu.

GIÁ TRỊ

BỀN VỮNG
Dẫn đầu khu vực Châu Âu trong việc sử dụng động cơ khí đốt tự nhiên (CNG và LNG), bảo vệ môi trường.

CÔNG NGHỆ

Tiên phong, dẫn đầu về công nghệ trong ngành ô tô bao gồm giải pháp Hi-SCR (Xử lý khí thải) và Hi- Matic (Truyền động).

HIỆU QUẢ

Tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo trì, tối ưu giá trị sử dụng và hiệu quả đầu tư.

HỢP TÁC

Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt với các đối tác, tối ưu chi phí vận chuyển.