​Technická dokumentácia

​Maximálny rozsah distribúcie informácií, nepretržité aktualizácie, vysoká kvalita ponúkanej služby.

To sú charakteristické črty technických publikácií Iveco, nevyhnutného nástroja pre podporu aktivít zákazníckych a popredajných služieb. Služba garantuje dva typy aktivít: Kompletnú zostavu príručiek a palubnú dokumentáciu vo všetkých jazykoch trhov, na ktorých spoločnosť Iveco pôsobí.

Technická dokumentácia On-Line

Technické publikácie. Keď sú znalosti vždy k dispozícii.

Kompletná zostava príručiek

Kompletná zostava príručiek je k dispozícii v tlačenej i elektronickej forme. Dielenské príručky sú nevyhnutné pre vykonávanie bežnej i mimoriadnej údržby vozidiel. Tieto publikácie sú určené pre špecialistov servisných centier Iveco a všeobecne pre všetkých, ktorí pôsobia na tomto poli. Presne inštruujú, čo robiť, podrobne popisujú a ilustrujú rôzne činnosti prostredníctvom schém, ľahko pochopiteľných textov a ilustrácií, technických častí a analýz. Dielenské príručky umožňujú technikom pracovať na vozidlách presne a cielene, obmedzovať prestoje na minimum a obnoviť výkonnosť a spoľahlivosť vozidiel.

Objavte viac