Spojka

SPOJKA PREDSTAVUJE MECHANICKÉ PREPOJENIE MEDZI MOTOROM A PREVODOVKOU.


Úlohou spojky je:
✓Prenos krútiaceho momentu a umožňovanie radenia prevodov.
✓Tlmenie vibrácií z motora, čím zabezpečuje optimálny komfort pre šoféra.
✓Zaručenie pohodlnej tuhosti pedálu a plynulého radenia prevodov.

ORIGINÁLNE SPOJKY ZNAČKY IVECO: HLAVNÉ VÝHODY A PRÍNOSY
Vybratie si ponuky originálneho vybavenia je zárukou predĺženia životnosti vozidla a zaistenia najlepšieho výkonu s ohľadom na efektívnosť a komfort.

ZLEPŠENIE KOMFORTU ZNAMENÁ PLYNULÚ JAZDU BEZ VNÚTORNÉHO NAPÄTIA, ČO ZAISTÍ PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI MECHANICKÝCH DIELOV, A TO HLAVNE KOMPONENTOV POHONNÉHO ÚSTROJENSTVA.

PREČO SI VYBRAŤ ORIGINÁLNU SPOJKU ZNAČKY IVECO
Spojka je jedným z prvkov hnacieho ústrojenstva, ktorý je vystavený vysokému napätiu a jej správne fungovanie je životne dôležité pre celkový výkon vozidla. Len spojky a komponenty originálnej kvality značky Iveco sa dodávajú s optimálnou zárukou, ako aj ponúkajú skutočnú bezpečnosť.