NOVÝ STRALIS NP

NOVÝ STRALIS NP

IVECO ALTERNATÍVNE PALIVÁ

V každom technologickom vývoji je "bod zvratu" a je tu aj produkt, ktorý tento bod definuje: Pre technológiu zemného plynu je to NOVÝ Stralis NP!

PRE NAŠU PLANÉTU

Zemný plyn je najšetrnejšie palivo k životnému prostrediu z hľadiska spaľovania a to prináša značné výhody:

• zlepšenie kvality ovzdušia - takmer úplne eliminuje znečisťujúce látky (o 70% menej Nox, o 99% menej PM, o 90% menej NMHC v porovnanie s normami Euro VI;

• spomaľuje globálne otepľovanie, čo výrazne znižuje Emisie CO2​ (asi o 10 -15% menej v porovnaní s ekvivalentným naftou poháňaným vozidlom, a až o 95% menej pri použití bio plynu);

• môže výrazne znížiť hlukovú záťaž v mestskej hromadnej preprave a pri nočnej prevádzke.

To sú dôvody, prečo európske orgány podporujú rýchly rozvoj distribučnej siete zemného plynu do roku 2025, so znížením maximálnej vzdialenosti medzi čerpacími stanicami na 150 km na CNG 400 km pre skvapalnený zemný plyn. Zemný plyn je pripravený na revolúciu. Ste pripravení na zemný plyn?

PRE VAŠE PODNIKANIE

Skutočná alternatíva tradičného paliva musí byť rovnaká alebo lepšia než motorová nafta, ak ide o výkon, nosnosť a všestrannosť. Musíme tiež zaručiť rovnaké alebo lepšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

Toto je naša alternatíva.

NOVÝ STRALIS NP je prvé vozidlo určené pre diaľkovú prepravu na zemný plyn.

Je vybavený 400 hp motorom, ma rovnakú nosnosť ako dieselový kamión a dojazd až 1500 km.

Stralis NP znamená podnikanie. Pri využití na dlhé vzdialenosti (na základe cien pohonných hmôt), môže predstavovať skutočne rentabilné riešenie na 120.000 km / rok generovať stále významnejší zisk pri týchto najazdených kilometroch.

Stralis NP znamená kľud aj v prípade zavedenia prísnejších noriem pre obmedzenie prístupov vozidiel s naftovým motorom do mestských oblastí.

Stralis NP znamená príležitosť, pretože dopyt po ekologicky šetrných vozidlách v Európe rastie každým rokom, v sektoroch zahŕňajúcich energetický priemysel, automobilový priemysel, potravinársky a nápojový priemysel. ​​

Iveco Stralis Natural Power
Skopírujte si príručku