Adaptívny tempomat (ACC) pomáha vodičovi udržiavať bezpečný odstup od vozidla jazdiaceho vpredu –automatickým aktivovaním (postupne) motorovej brzdy a Intardera.