STRALIS NP​
PURE ​POWER

STRALIS NP

Pre vašu firmu, pre našu planétu ​

PRE VAŠU FIRMU

Vhodná alternatíva k tradičným palivám musí byť rovnako dobrá, ako je motorová nafta z hľadiska výkonu, užitočného zaťaženia a univerzálnosti. Aby toto riešenie uspelo, musí zároveň garantovať rovnaké alebo nižšie celkové náklady na vlastníctvo.
Ponúkame túto alternatívu.

STRALIS NP je prvé vozidlo s pohonom na plyn, ktoré je určené pre diaľkovú dopravu. Je vybavený motorom s výkonom 460 k, má rovnaké užitočné zaťaženie ako ekvivalentné nákladné vozidlo s pohonom na naftu a dojazd až 1 500 km – z Madridu do Frankfurtu prejde bez dodatočného tankovania.

STRALIS NP podporuje podnikanie. Pri výjazdoch na dlhé vzdialenosti (v závislosti od ceny paliva) môže predstavovať výhodnú alternatívu pri 120 000 km/rok a v rámci tohto počtu najazdených kilometrov môže priniesť aj významné úspory.

STRALIS NP vám zabezpečí pokoj na duši v súvislosti s nadchádzajúcimi prísnejšími predpismi, ktoré obmedzia prístup vozidiel s pohonom na naftu do centier miest a niektorých vysokohorských koridorov.

STRALIS NP znamená príležitosť, pretože dopyt po čistých vozidlách rastie v celej Európe – od veľkých maloobchodných organizácií až po odvetvie energetiky, od automobilového priemyslu až po potraviny a nápoje.

PRE NAŠU PLANÉTU

Skleníkové plyny a znečistenie predstavujú problém, ktorý nemožno ignorovať ani sa pokúšať odstrániť ho zastaranými riešeniami. Na dosiahnutie lepšej udržateľnosti nákladnej dopravy sú potrebné nové vzory.
Na základe 25-ročného neustáleho zdokonaľovania maximalizujú vozidlá IVECO NATURAL POWER environmentálne výhody zemného plynu.

Zemný plyn je najekologickejšie palivo pre spaľovacie motory, ktoré prináša významné environmentálne výhody:
• zlepšuje kvalitu miestneho ovzdušia, takmer eliminuje látky znečisťujúce ovzdušie (-99 % pevných častíc, -90 % uhľovodíkov s výnimkou metánu v porovnaní s limitmi EURO VI),
• zmierňuje globálne otepľovanie – výrazným znižovaním emisií CO2 (približne -15 % v porovnaní s ekvivalentným množstvom motorovej nafty, až -95 % v porovnaní s biometánom),
• dokáže výrazne znížiť hlukovú záťaž v centrách miest a pri nočnom rozvoze.

To sú dôvody, prečo európske inštitúcie podporujú rýchly rozvoj siete na distribúciu plynu, pričom do roku 2025 by sa maximálna vzdialenosť medzi čerpacími stanicami mala skrátiť na 150 km pre stlačený zemný plyn (CNG) a 400 km pre skvapalnený zemný plyn (LNG).
Plyn je pripravený na prielom. Ste na plyn pripravení?Skopírujte si príručku