Jazdný štýl je extrémne dôležitý, pretože má nesmierny vplyv na efektivitu vozidla. Správny jazdný štýl môže ušetriť až 12 % paliva. Jazdný štýl je oblasťou, ktorú možno jednoducho zlepšiť zainteresovaním menej ostražitých vodičov do spotreby paliva na školeniach zameraných na túto oblasť.

Vozidlo ECOSTRALIS poskytuje majiteľom a vodičom príležitosť zúčastniť sa na Školení vodičov Iveco zameranom na úsporný jazdný štýl.
Kurzy Školenie vodičov Iveco sú praktické stretnutia zamerané na zlepšenie jazdných schopností a znalostí vozidla. A predovšetkým poskytujú hlboké porozumenie toho, ako možno zlepšiť jazdný štýl, aby sa dosiahla úspora paliva.

Školiteľov vždy sprevádzajú profesionálni vodiči, takže účastníci kurzov získajú nielen hlboké znalosti vozidla, ale aj praktické rady a odporúčania týkajúce sa zvládnutia všetkých jazdných podmienok.

Vozidlo ECOSTRALIS je takisto podporované novým telematickým systémom Blue&MeTM Fleet, ktorý dokáže nepretržite monitorovať výkon všetkých vozidiel vozového parku a identifikovať problémy, ako napríklad nadmernú spotrebu paliva.
Systém Blue&MeTM Fleet je možné využiť na identifikáciu vodičov, ktorí potrebujú ďalšie školenie, a na monitorovanie pokrokov dosiahnutých prostredníctvom školení.

ECOSTRALIS je perfektný vzorec pre optimalizáciu jazdného štýlu.