ACC (Adaptívny tempomat) je inteligentný systém, ktorý pomáha viesť vozidlo zvolenou rýchlosťou a monitorovať vzdialenosť k vozidlu vpredu.
Ak sa dostanete príliš blízko a neudržíte bezpečnú vzdialenosť, systém automaticky aktivuje brzdenie motorom a systém Intarder. Vodiča varuje najskôr opticky a následne pri blížiacej sa problematickej situácii aj akusticky.

Systém ACC dokáže predísť až 70 % nehodám s osobnými vozidlami na diaľnici.