Iveco Capital poskytuje široké spektrum finančných riešení navrhnutých tak, aby umožňovali reagovať na všetky možné potreby zákazníkov Iveco.

Nákup na splátky

Nákup na splátky je ideálne riešenie pre toho, kto potrebuje vozidlo ihneď a hodlá ho používať dlhší čas. S našimi splátkovými plánmi môžete pokryť až 100 % nadobúdacej ceny vozidla. Výšku splátok možno prispôsobiť rozsahu vášho podnikania, vašim finančným možnostiam a tomu, ako hodláte využívať vozidlo. 

Finančný lízing

Finančný lízing vám poskytne veľa možností prevádzkovať vozidlá Iveco bez toho, aby figurovali vo vašom majetku vo finančnom výkaze, pretože zostávajú majetkom finančnej spoločnosti. Táto forma financovania ponúka jasné výhody pre vašu firmu, pretože uvoľňuje dôležité finančné zdroje pre vašu hlavnú obchodnú činnosť. Platby možno upraviť na mieru podľa vašich potrieb.

Operatívny lízing

Operatívny lízing je kompletný finančný balíček. Ponúka vám okamžité používanie vozidla a možnosť vymeniť ho na konci dohodnutého obdobia. Od úplného začiatku umožňuje stanoviť ekonomické aj finančné záväzky a určiť mesačnú úroveň splácania podľa vašich potrieb. Operačný lízing vás neprekvapí nechcenými záväzkami na konci zmluvy a neovplyvní vašu hotovosť ani úvery v rámci účtovníctva, keďže vozidlo zostáva naďalej majetkom finančnej spoločnosti. Operatívny lízing môže byť tiež súčasťou popredajných služieb Iveco, aby čo najlepšie pokryl vaše potreby.  

Schválenie žiadosti je podmienené zhodnotením spoločnosťou Iveco Capital. Podmienky financovania sa môžu meniť v dôsledku zmeny trhových podmienok. Ponuky pre aktuálny mesiac sú dostupné u vybraných predajcov (do minutia zásob).