Tlacove Spravy

Spoločnosť Iveco v Amsterdame predstavila Stralis LNG NaturalPower
Spoločnosť Iveco, člen skupiny Fiat Industrial, predstavila na veľtrhu Bedrijfsauto 2012 v holandskom Amsterdame svoj nový Stralis LNG (Liquified Natural Gas). Vozidlo ťažkej triedy s celkovou hmotnosťou 18 až 40 ton s pohonom na zemný plyn, ktoré sa dokonale hodí pre segment distribúcie na stredné vzdialenosti aj nočný rozvoz, sa začalo predávať v celej Európe.Stralis LNG NaturalPower je ideálny na regionálnu a vnútroštátnu distribúciu, napríklad rozvoz pohonných látok. Na amsterdamskej výstave úžitkových vozidiel Iveco prezentovalo dvojnápravový ťahač s motorom Cursor 8 na zemný plyn s výkonom 330 k, manuálnou prevodovkou, intardérom a EBS v základnej výbave.
Využívanie vozidiel poháňaných zemným plynom je v dnešnej dobe symbolom spoločensky zodpovednej investície, ale tiež ekonomickej výhody pre prevádzkovateľov. Jednou z hlavných predností technológie LNG je záruka oveľa väčšieho dojazdu vozidiel – až 750 km.
Okrem zredukovania emisií, ktoré garantuje aj technológia stlačeného zemného plynu CNG, systém LNG navyše umožňuje znížiť pohotovostnú hmotnosť vozidla, a teda zvýšiť užitočné zaťaženie. V rámci testovania sa zistilo, že pri regionálnom distribučnom režime a ročnom výkone 40 000 kilometrov je v porovnaní s bežnými naftovými motormi možné usporiť až 10 000 eur. Pri nasadení vozidla do oblasti recyklácie a zberu odpadu to môže byť dokonca až 20 000 eur.„Vozidlá s technológiou pohonu na zemný plyn predstavujú prioritu medzi aktivitami značky Iveco,” povedal Alessandro Mortali, viceprezident pre ťažké nákladné vozidlá. „Sme jedným z mála výrobcov, ktorí pochopili dôležitosť metánu ako alternatívneho zdroja energie v budúcnosti.”
Pohonu na zemný plyn Iveco venuje veľkú pozornosť už od roku 1995. Momentálne je jediným výrobcom úžitkových a priemyselných vozidiel, ktorý ponúka kompletnú paletu takýchto produktov a je európskym lídrom v oblasti ich vývoja a marketingu. V súčasnosti je v prevádzke 11 000 vozidiel značky Iveco s plynovým pohonom.
Vo vozidlách využívajúcich technológiu CNG sa metán plní do oceľových fliaš pod tlakom 200 barov. Vozidlá LNG majú skvapalnený plyn uložený v kryogenických nádržiach pri teplote -125 ºC, k motoru sa však privádza v plynnom skupenstve po nahriatí vo výmenníku tepla.
Priestor na  uplatnenie takýchto vozidiel je najmä v oblasti prepravy potravín a nápojov, pohonných látok, u logistických operátorov a firiem, ktoré sa zaoberajú nočným zásobovaním – tu je výhodou zaručene tichšia prevádzka motora so zapaľovaním iskrou. Pri modeloch Stralis na zemný plyn je priemerné zníženie hluku na úrovni 3 až 6 decibelov v porovnaní s rovnako výkonným vozidlom so vznetovým motorom.
Novú technológiu prednedávnom testovali viacerí významní európski zákazníci. Výsledky sú pozitívne a dokazujú, že potenciál využívania týchto vozidiel je ešte oveľa širší a zahŕňa množstvo rôznych možností.
Modely LNG budú čoskoro dostupné aj ako dvoj- a trojnápravové šasi s kabínou pre prácu v meste i na regionálnu nákladnú dopravu (vybavené 16-stupňovou manuálnou prevodovkou a hydraulickým retardérom). Alternatívne sa budú dať objednať aj so šesťstupňovou automatickou prevodovkou s hydraulickým meničom krútiaceho momentu a integrovaným retardérom. Motor Cursor 8 na zemný plyn spĺňa emisné limity štandardu Euro 6, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2014.Zemným plynom poháňané úžitkové vozidlá Iveco už teraz môžu využívať biometán, ktorý je jedným z obnoviteľných zdrojov energie s najlepšími výsledkami v oblasti redukovania emisií CO2.