Tlacove Spravy

IVECO je č. 1 na Slovensku

Najväčší podiel na zdecimovanom slovenskom trhu nákladných vozidiel získalo IVECO, ktoré v roku 2009 dodalo svojim zákazníkom 567 vozidiel s celkovou hmotnosťou 3,5 t, resp. nad 3,5 tony, čo reprezentuje trhový podiel 18,8 %, za ním je Mercedes (486 kusov, resp. 16,1 %) a tretí Renault Trucks (400, resp. 13,2 %).

Trocha detailnejší pohľad na štatistiky ukáže, že zásluhou univerzálneho modelu Daily turínska značka dominovala tiež v triede 3,5 – 6,5 ton, takže Iveco je na Slovensku jednotkou aj v tomto segmente s 20,7-percentným podielom na trhu (323 predaných vozidiel). Dobré výsledky dosiahli dealeri Iveco v hmotnostnej kategórie 6,51 – 15,99 ton. Hoci vlani u nás zaregistrovali celkove iba 286 takýchto vozidiel (prepad v segmente o 61,6 % v porovnaní s rokom 2008...), 52 bolo z modelového radu Eurocargo a to značí 2. miesto, resp. 18,2 % trhu.

Najťažšie straty zaznamenali importéri v najťažšej hmotnostnej triede od 16 ton. Veľkých truckov sa minulo 1171, kým predvlani približne trikrát viac, presne 3752. Toto bol pokles o naozaj hrozivých 68,8 %! Medzi ťažkotonážnikmi od 16 ton dominovala Scania so 194 vozidlami, no značke Iveco uniklo prvenstvo iba o 2 predané vozidlá (trhový podiel má 16,4 %).

Z kľúčových zákaziek spoločnosti Iveco Slovakia zrealizovaných v uplynulom roku treba spomenúť aspoň dva víťazné tendre na špeciálne vozidlá: 46 hasičských Daily pre dobrovoľné požiarne zbory a 55 cisterien na báze Trakkera pre profesionálov z Hasičského a záchranného zboru SR.

 „Tvrdý rok majú za sebou všetci.“ – povedal Ing. Marcel Šulek, riaditeľ spoločnosti IVECO Slovakia – „Súčasná hospodárska kríza je overením našich schopností a vlastností. Preto si o to viac vážim priazeň našich zákazníkov a o to viac si cením ľudí v našich radoch, ktorých recesia nedeprimuje, ale práve naopak – motivuje.“