Tlacove Spravy

Iveco Driver Training

logo Iveco Driver TrainingNáklady na prevádzku úžitkových vozidiel neúprosne narastajú, a tak každý, kto je zapojený v systéme nákladnej dopravy, hľadá cesty k úsporám. Špičkové technológie dokážu významne zredukovať spotrebu paliva, ale súčasne naďalej platí, že rozhodujúcim faktorom je vodič.
Vozidlo môže byť skvelé, ale ak za volantom sedí šofér, ktorý jazdí nesprávnym štýlom, v akomkoľvek modeli bude mať neprimerane vysokú spotrebu. Tréning robí majstra... Preto výrobcovia truckov ponúkajú svojim zákazníkom špeciálne školenia zacielené na techniku hospodárnej jazdy. Ak si pozrieme štruktúru celkových nákladov na prevádzku vozidla v diaľkovej kamiónovej doprave, tak palivo tvorí takmer tretinu. Fixné náklady dopravca nevie ovplyvniť, náklady na palivo áno. Štatisticky je dokázané, že vodiči, ktorí absolvujú školenie hospodárnej jazdy, znížia spotrebu o 5 až 12 %. A toto sú úspory, ktoré pocíti prevádzkovateľ vozidla okamžite.
Spoločnosť Iveco s uvedením nového efektívneho ťahača ECOSTRALIS automaticky poskytuje k vozidlu aj školenie Iveco Driver Training. Kurz určený na zlepšenie štýlu a efektívnosti jazdy sa v Českej i Slovenskej republike robí v spolupráci s firmou Dekra Automobil, renomovaným profesionálom v oblasti dopravného vzdelávania. Školenie trvá celý deň, počas ktorého vodič získa teoretické a praktické znalosti. Po príprave na praktickú časť vodič absolvuje prvú jazdu takým štýlom, akým zvykne jazdiť. Inštruktor ho pozorne sleduje, ale nič nekomentuje a špeciálny prístroj napojený na palubný počítač zaznamenáva všetky potrebné údaje: Okamžitú spotrebu, priemernú rýchlosť, čas jazdy, dĺžku prejdenej trate, priemernú spotrebu... Vybraná trasa zvyčajne meria okolo 30 km, na rozdiel od rýchlostných komunikácií v medzinárodnej doprave sa vyberá členitý okruh s technickými sekciami, ktorý vedie aj cez obce, sú na ňom križovatky, aby sa čo najviac odkryli rezervy šoférov v hospodárnej jazde. Pri školení nezáleží na použitej súprave, ale je nutné, aby bola aspoň na 70% zaťažená. Používa sa súprava zákazníka alebo predvádzací ťahač a predvádzací naložený náves (v prípade akcie v Hustopečiach, ktorej sme sa zúčastnili, mala predvádzacia súprava 37,5t).

EcoStralis predvádzací

Po prvej jazde nasleduje prezentácia školiteľa zameraná na faktory, ktoré najviac ovplyvňujú spotrebu paliva nákladných vozidiel. V tejto časti tréningu frekventanti na názorných príkladoch vidia, čo všetko má vplyv na spotrebu ich ťahača s návesom a ktoré aspekty dokážu korigovať vo svoj prospech, resp. môžu využiť na zredukovanie spotreby. Je prekvapujúce, koľko profesionálnych vodičov podceňuje napríklad vplyv správneho tlaku vzduchu v pneumatikách na spotrebu i životnosť. Pritom už pri podhustení na 80 % predpísanej hodnoty vozidlo spotrebuje o 2 % viac nafty a súčasne sa životnosť pneumatiky sa zníži až o 30 %! Nie každý vie, aký potenciál má kinetická energia a že 40-tonová súprava rozbehnutá na rýchlosť 80 km/h dokáže na rovnej ceste iba vlastnou zotrvačnosťou prejsť až 3 kilometre, kým sa celkom nezastaví... Dobré je poznať aspoň základné princípy aerodynamiky a jej vplyv na spotrebu truckov. Dôraz pri prezentácia sa však kladie na dôkladné vysvetlenie filozofie efektívneho štýlu jazdy, ktorý sa dá zjednodušiť do niekoľkých bodov: Jazdiť plynule (každé zbytočné akcelerovanie stojí peniaze), maximálne využívať kinetickú energiu rozbehnutej súpravy, optimálne preraďovať prevodové stupne už pred stúpaním, správne používať manuálny režim automatizovanej prevodovky a predvídať situácie v premávke.
Následne tieto princípy vodič aplikuje v druhej jazde. Teraz mu už inštruktor radí a usmerňuje ho. Na záver tréningu spracuje protokol a vyhodnotí obe jazdy i spotreby. Spravidla všetci účastníci kurzu dosiahnu výraznú úsporu paliva a väčšinu z nich prekvapí aj fakt, že v druhom kole dosiahli vyššiu priemernú rýchlosť – okruh prešli za kratší čas.

Hospodárna jazda by mala byť jednou z charakteristických zručností skutočného profesionála. Samozrejme, základnou podmienkou úspechu je, že vodič musí chcieť jazdiť efektívne, a teda akceptuje filozofiu takéhoto štýlu a dôsledne ju aplikuje. Výsledky z praxe sú najpresvedčivejším argumentom – uvádzame jeden z mnohých príkladov: Pri školení na cestách v okolí mesta Hustopeče, ktorého sa zúčastnili traja vodiči, prístroje zaznamenali v druhej jazde úsporu od 6,7 do 12,4 %, čo znamená zredukovanie spotreby paliva na 100 km v rozsahu 2,6 až 5,5 litra. Nie je ťažké si vypočítať, koľko peňazí by v jednej pracovnej zmene ušetrili „iba“ efektívnym štýlom jazdy.
Zákazníkom sa odporúča, aby použili vlastné vozidlá, pri ktorých je vodič zvyknutý na všetky detaily ovládania a môže sa plne sústrediť na hospodárnosť jazdy. Spolu so svojim partnerským dealerom sa môžu rozhodnúť, či na školenie využijú súpravu pripravenú pre Iveco Driver Training.  Z pochopiteľných dôvodov preferujú prvú možnosť, pretože na svojich truckoch v praxi ihneď vidia, aké rezervy majú ich vodiči.

Základné technické parametre ťahača ECOSTRALIS AS 440S46 T/P - viď priložený technický list.