Tlacove Spravy

Spoločnosť Deutsche Post a koncern Iveco uzavreli dohodu o dodaní 4500 vozidiel zásielkovej služby ohľaduplných voči životnému prostrediu
Deutsche Post si vybrala Iveco ako partnera pre dodanie flotily vozidiel. Pod značkou DHL v Nemecku prevádzkuje na úseku zásielkovej služby zhruba 7500 vozidiel. Podľa dohody dosiahnutej vo februári tohto roku bude 4500 dodávok behom nasledujúcich troch rokov nahradených vozidlami Iveco.

Nové vozidlá Iveco Daily sú súčasťou dopravného riešenia špeciálne vyvinutého pre spoločnosť Deutsche Post s dôrazom na lepšiu konštrukciu vozidiel v porovnaní s ich súčasným modelom. Základným modelom je 3,5 t Daily so vznetovým motorom s maximálnym výkonom 116 k. Špecifikácia vozidla od samotného počiatku počítala s automatizovanou prevodovkou Agile, vďaka ktorej sa zníži nielen spotreba paliva v špecifickej prevádzke, ale aj únava vodiča. Automatizovaná prevodovka znamená komfort a optimalizáciu práce vodiča od samotného naštartovania, cez priebeh jazdy až po jej koniec a odstavenie vozidla. Ide o podstatne efektívnejší, a z hľadiska spotreby paliva hospodárnejší, systém než je hydrodynamická automatická prevodovka. So štandardne montovaným oxidačným katalyzátorom je vozidlo, vybavené 2,3 l motorom plniacim emisné normy Euro 4, veľmi ohľaduplné k životnému prostrediu.
Iveco Daily pre Deutsche Post je vybavené časticovým filtrom, ktorý z nej robí najčistejší automobil na trhu vo svojom segmente. Časticový filter znižuje vo výfukových plynoch obsah pevných častíc – sadzí, hlboko pod úroveň súčasne platných limitov. Pre spoločnosť Deutsche Post je nákup týchto vozidiel rovnako dôležitým krokom v programe GoGreen počítajúcim s 10 % znížením emisií CO2 do roku 2012.

Kľúčom k rozhodnutiu o uzatvorení zmluvy bol tiež fakt, že vozidlo je veľmi robustné a podpíše sa pod dlhšiu životnosť celého vozového parku. Na rozdiel od štandardných dodávok sú vozy pre Deutsche Post špeciálne postavené podľa zákazníckych potrieb. Výsledkom je vozidlo reflektujúce všetky potrebné požiadavky pre zabezpečenie prepravy zásielok.
Z vodičovho miesta je voľný priechod do zadnej časti vozidla, kde sú v bočných poliach uložené všetky zásielky, takýto systém úplne vyhovuje štandardom bezpečnej prepravy. Nízky nástup a výstup bočnými posuvnými dverami uľahčuje obsluhu vozidla a vytvára dôležitú pracovnú pohodu a bezpečnosť.

Deutsche Post World Net
Skupina je svetovým logistickým lídrom.
Integrované spoločnosti Deutsche Post, DHL a Postbank ponúkajú riečenia šité na mieru v celosvetovej sieti kombinovanej so sieťou miestnych expertov služieb v zákaznícky orientovaných oboroch riadenia a dopravy tovaru, informácií a platieb. Deustche Post je vďaka svojmu unikátnemu outsorsingu a systému riešenia mailingového podnikania rovnako jeden z vedúcich poskytovateľov služieb Dialog Marketing. Skupina dosiahla v roku 2008 celkový obrat 51 miliárd Eur. So súčasnými viac než 500 000 zamestnancami vo viac než 220 štátoch je Deutsche Post World Net jedným z najväčších zamestnávateľov sveta.