Tlacove Spravy

Iveco dodalo firme Arena I.T. dvadsať nákladných automobilov Stralis na zemný plyn.

 V rámci slávnostnej akcie, ktorá sa uskutočnila v bulharskom Plovdive v priestoroch spoločnosti PTS Ltd., ktorá už od roku 2002 pôsobí ako autorizovaný obchodný zástupca spoločnosti Iveco, prebehlo odovzdanie dvadsiatich kusov nákladných automobilov Stralis AT440S33T/P CNG.

Dodaním vozidiel s pohonom na zemný plyn obe firmy potvrdzujú svoj záväzok zamerať sa na riešenia, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Spoločnosť Arena I.T. už investovala do svojho najinovatívnejšieho produktu v podobe traktora na zemný plyn, ktorý sa teraz na trhoch ponúka. Vďaka týmto investíciám Arena I.T. jednoznačne prispieva k výraznému zmierneniu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Dodávané vozidlá sú vybavené motorom Cursor 8, EEV, CNG s výkonom 330 HP (243 kW), čo je jedna z verzií, ktorá bude zákazníkom z hľadiska nárokov na spoľahlivosť a rentabilitu viac vyhovovať.

Technológia na báze stlačeného zemného plynu (CNG) poskytuje z ekologického hľadiska výrazné výhody, napríklad v podobe zníženého objemu emisií CO2, sadzí, pevných častíc aj nižšej hlučnosti. Automobily vyrábané vo verzii CNG si uchovávajú rovnako vysoké parametre funkčnosti, výkonu a krútiaceho momentu ako ich dieselové náprotivky, avšak oproti nim vykazujú odhadované celkové prevádzkové náklady zníženie o 15 %.
Riaditeľ spoločnosti Arena I.T. Ltd. Ivan Tobiev vyjadril na slávnosti svoje uspokojenie, keď vyhlásil: „Z tejto dodávky sme si otestovali prvé dva nákladné automobily a z výsledkov sme zistili, že ich spotreba paliva činí 25 a 27 kg/100 km, čo je vskutku menej, než sme očakávali. Tieto výsledky ešte viac zhodnocujú naše investície, podčiarkujú šetrnosť voči životnému prostrediu a tiež význam stlačeného zemného plynu ako alternatívnej pohonnej hmoty.“
Spoločnosť Iveco predstavuje európsku špičku v oblasti výroby a odbytu vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn. Rozsah jej ponuky vypĺňa kompletný rad vozidiel na zemný plyn od 3,5-tonového vozidla Daily Natural Power cez 16-tonové Eurocargo až po 40-tonový Stralis, ktoré sú k dispozícii buď vo verzii na stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn. Súkromné firmy aj štátne organizácie v súčasnosti prevádzkujú viac ako 12 000 vozidiel Iveco s pohonom na zemný plyn, z čoho 5000 kusov tvoria modely Daily, 2000 kusov stredné a ťažké automobily a 5000 kusov autobusy.